Jak zvládnout ….. sebe

 

Nacházíme se v naprosto jedinečné, unikátní době. Boj o život mezi Světlem a Temnotou. Mezi Láskou a Nenávistí. V době, kdy nám dualita dává o sobě každý den, každou minutu vědět.

Na naši planetu přichází více a více Světla prostřednictvím našich vesmírných bratrů a sester od Zdroje (od Boha).

Čím více Světla přichází, tím víc se temná strana snaží uvádět nás lidi do strachu, abychom zůstali co nejdéle pod jejich vládou. Díky přílivu Světla se mnohem více lidí probouzí a uvědomuje si, že život, který zde žijeme, není život, který jsme si zvolili. Uvědomujeme si, že žijeme nesvobodně, děláme věci, které pro nás nejsou přirozené, a že žijeme v nesouladu s vesmírem, v nesouladu s Matkou přírodou, s touto celou planetou, v nesouladu se Zdrojem. A v neposlední řadě v nesouladu sami se sebou.

Pokud se člověk osvobodí z tohoto otroctví, zbaví se strachu, který je do nás nepřetržitě vkládám znovu a znovu tímto systémem, vládou několika málo jedinců a také cizích negativních entit, vláda negativní strany brzy skončí. A pochopitelně i dualita. Dualita, která nebyla původním záměrem na této planetě. Na Zemi byl skutečný Ráj, stejně jako na mnoha jiných planetách, jež obývají bytosti Světla. Ale zpátky na Zem.

Působení temné strany je znatelné každému z nás. Podívejme se na to, čím se denně zabýváme. Zmíním tolik propírané uprchlíky. Je to téma velice aktuální. Nechci však řešit politiku a ani se nijak k této „problematice“ vyjadřovat, nebo spíše zabývat se příliš tím, co nám předkládají média. Pouze to uvádím jako příklad. Faktem zůstává, že nikdo z nás ve skutečnosti neví, co je a není ohledně uprchlíků pravda. Všechny ty děsivé informace mají jediný cíl. Pozastavit probouzení lidského vědomí, pozastavit porážku temnoty, která se chce u moci udržet co nejdéle.

Je mnohem snazší udělat si svůj klidný názor na věc, pokud nečtete a neposloucháte to, co vám média servírují. Média jsou manipulační nástroj mocných – nic víc a nic méně. Vyvolávají v nás strach, chaos, zlobu. Vyrábí a ovládají tím své otroky. Samozřejmě celý systém, ve kterém žijeme, je nástrojem k manipulaci lidí. Je třeba se zamyslet, kam nás vládnutí temné strany dovedlo. Odpovězte si na jednoduché otázky. Jste šťastná? Jste šťastný? Permanentně? Radujete se ze života? Ničeho se nebojíte? Vaše byť jen základní potřeby jsou uspokojeny? Jestli ano, zřejmě žijete jinde než já. Já okolo sebe vidím jiné lidi. Zmanipulované a ustrašené. Samozřejmě i lidi probuzené, či probouzející, ale ani ti nejsou šťastni tak, jak si každý člověk zaslouží. Probuzení a probouzející ale vědí, co se děje a jsou již částečně odpojeni od systému, a naopak jsou již částečně napojeni na Zdroj. Spolupracují s Bytostmi Světla a pomáhají ostatním lidem na cestě k Pravdě, na cestě, která je v souladu s Vesmírem, s Bohem. Na cestě zpět k Lásce.

Jen velice jemně jsem zmínila uprchlíky. Nejvíce energie jim dávají lidé, kteří jim pomoc odmítají poskytnout, lidé, kteří jsou ustrašení a ještě stále zcela uvěznění v tomto systému. Bohužel se jedná o energii negativní, kterou je tento systém, a entity stojící v pozadí, živen. Všechna témata, která nám média předhazují a způsob, jakým nám je podávají, nás odvádějí od nás samých. Žijeme v době, kdy se máme (každý jednotlivec) zabývat svými vlastními bloky a strachy a transforovat je do Světla. Pročistit se a očistit se. Tím není myšleno nepomáhat. Zapomněli, jaké je to řídit se srdcem. Lidé, kteří mají srdce zablokované, či ho směnili za zlaťák,  nejsou dobrými rádci. Ani sobě, ani druhým. A takoví zde vládnou, radí a podsouvají nám, co si máme myslet, co máme cítit… atd., atd……

Podívejme se na sebe. Jak žijeme? Každý v této jedinečné době se potýká se svými démony, se svými bolestmi, se svými strachy. A to velmi intenzivně. Soustřeďme se v prvé řadě na ně.

Je to nejen zkouška, ale i naše cesta. Jediná, dovolím si říct, možná a správná cesta. Čím více Světla k nám přichází, tím více všeho nečistého vylézá na povrch. Nejen celosvětově, ale i v nás samých. Opravdu se s tím potýká každá lidská bytost, která zde není reinkarnována poprvé. Jediná cesta, jak tuto náročnou dobu zvládnout, je zvládnout sami sebe. Čistit se a čistit se. Musíme na sobě pracovat, odstraňovat nánosy špíny, které se v nás za celý život, a nejen za tento, nahromadily. Kdo na sobě pracuje, ten tuto dobu zvládne o poznání lépe než člověk, který se sebou nedělá nic a nechává sebou vláčet.

Hodně řešíme mezilidské vztahy a to na všech možných úrovních. Zůstaňme však u sebe. Řešme v první řadě sebe. Řešme vztahy ve svých rodinách. Tím, že každý člověk je na jiné úrovni vědomí, málokdo je pročištěný úplně a dokonale, prožíváme se svými nejbližšími různé horké chvilky. Partnerské vztahy se stávají nejasnými, nejistými. To, co jsme považovali za jistotu, to už není. A my jsme z toho vyděšení, zmatení a mnohdy nešťastní a bezradní. Jediná možnost, jak tyto situace zvládnout, je nesnažit se. Nesnažit se o kontrolu. Jednoduše řečeno nelpět. Vím, že je to nesmírně těžké a mnohdy i nesmírně bolestivé. Přijměte však situaci, kterou nemůžete změnit. Dovolte si prožít každou emoci. Plačte, křičte, zlobte se. To jsou zcela přirozené reakce na strach, lítost, smutek, bolest, trápení. Prožijte si to, a i když se vám to sebevíc nelíbí, a možná se to nepovede hned na poprvé, přijměte to. A v další fázi odpouštějte. Odpouštějte těm, kteří vám bolest způsobili či působí, odpouštějte sobě za to, že se nechováte, jak byste si třeba představovali, za to, že cítíte negativní emoce vůči někomu jinému, nebo vůči sobě. Odpouštějte křížem krážem. Nejde to možná hned, ale snažte se o to a pokoušejte se znovu a znovu, dokud v sobě opravdu neucítíte klid a mír. Odpuštění, to opravdové odpuštění, které je ukryté možná hodně hluboko za jizvami ve vašem srdci, takové odpuštění vám do života přinese klid a mír. Vaše útroby se uvolní ze silného sevření a vám se bude lépe dýchat.

Do všech těžkých či nemilých, nebo jakkoliv nezdravých situací, posílejte lásku. Láska je nejmocnější a jediná skutečně účinná zbraň. A proto s ní nešetřete. Čím víc lásky dáváte, tím víc ji v sobě budete mít. Není těžké dávat či posílat lásku někomu, kdo vám dělá život hezčím, nebo když někoho milujete a je láska opětována. Ale dávat či posílat lásku do vztahů nezdravých, někomu, kdo vám působí bolest, nebo prostě někomu, kdo vás štve, tak to je teprve síla. Vyzkoušejte a uvidíte. Nezapomínejte však, že láska není jen slovo. Láska je čistá a bezpodmínečná. A to je to, co způsobí vítězství Světla nad Temnotou. Čistá, bezpodmínečná Láska.

Láska… to je to jediné, co dává smysl… Láska je to jediné, pro co stojí za to žít.

S láskou

Jana Athea <3

Napsat komentář

Používáním těchto stránek souhlasíte s uchováním cookies. více informací

Tyto stránky používají pro snadnější používání cookies. Setrváním na webu souhlasíte s uchováním vašich cookies po dobu 1 měsíce.

Zavřít