Jak si navýšit a udržet osobní vibrace

Navyšování vibrací je stále velmi aktuální téma, vzhledem k přechodu celé naší planety do 5D.

Na internetu najdeme spoustu nabídek a návodů pro navyšování našich osobních vibrací, až jde z toho hlava kolem. Různé techniky, dokonce i esence, kterými když se postříkáme, okamžitě se naše osobní vibrace navýší. Já se domnívám, že bez práce na sobě, a to každodenní, se nám vibrace nenavýší. Je to ale pouze můj názor.

Pokusím se vypsat to, co považuji za stěžejní.

S tím, že i naše Matka Země navyšuje své vibrace a my je musíme navyšovat spolu s ní, je dnes už obeznámen každý, kdo se duchovně vzdělává a vyvíjí.

Zvyšovat své osobní vibrace jde pouze za předpokladu, že jsme pročištění, zbaveni starých nánosů bahna (obrazně řečeno), slušní, pozitivně smýšlející, citliví, soucitní, pokorní, laskaví a láskyplní s otevřeným srdcem. Tím neříkám dokonalí. Ale měli bychom se o to alespoň pokoušet 🙂

A nyní pár praktických návodů jak si své vibrace navýšit, případně jak si je nesnižovat (udržet).

Máme dny, kdy se cítíme skvěle a máme dny, kdy se cítíme mizerně. Prožíváme to všichni ve větší či menší intenzitě, protože stále ještě žijeme v dualitě a ve starém systému (Matrixu).

 

Pokud se cítíme hůře, či dokonce mizerně, vibrace se nám snižují. Strachy, špatná nálada, dokonce i fyzická bolest… to všechno má nízké vibrace. Co s tím?

Někam si zalezme a meditujme, nebo se alespoň na chvilku ztišme a dýchejme. Je třeba vrátit se do proudu a spojit naše vnitřní srdce s Bohem, se Zdrojem, s energií lásky. Naše energie se projasní, pročistí a naše vibrace se navýší. Můžeme si představit, že stojíme ve zlatavé sprše Vesmíru, z které na nás teče proud zlatavé, čisté energie lásky. Vdechujme a nasávejme ji do sebe všemi póry a nechme ji naplnit každou buňku svého těla. Naplňme tímto světlem i své okolí (prostory). Po trošce cviku nám na to postačí pár minut a budeme se opět cítit v pohodě.

Neberme si věci osobně. Pokud se nás někdo pokusí například urazit, nezabývejme se tím. Není to o nás, ale o něm. Pokud nám něco někdo vytkne, zhodnoťme to s chladnou hlavou a přijměme to, případně nepřijměme. Nehádejme se s nikým. K tomu mě napadá jeden krásný citát Jana Wericha: “Pokud se člověk hádá s blbcem déle než půl minuty, hádají se blbci dva.” Co k tomu dodat? Nedávejme negativním projevům druhých žádnou energii. Je to plýtvání a v důsledku snižování vlastních vibrací.

O druhých mluvme jen v dobrém. Pokud nedokážeme říci nic hezkého, raději mlčme. Pomlouvání má velmi nízké vibrace. Neříkám tím, abychom neřešili nepříjemné situace, či se s někým neradili, pokud máme tu potřebu. Buďme však věcní. Situaci řešme v míru a s láskou. Každá nepříjemná situace nás něčemu učí a posouvá nás na duchovní cestě.

Stýkejme se s pozitivními lidmi. Nemyslím tím, abychom hodili své přátelé, kteří prožívají těžkou životní situaci, přes palubu. Jen se naučme rozlišovat, zda nás žádají o pomoc, aby svou situaci vyřešili, nebo zda z nás pouze vysávají energii. Nenechme se zneužívat.

Odpouštějme. Odpouštějme druhým i sobě. Nikdo nejsme dokonalý a všichni děláme chyby, skrze které se učíme a vyvíjíme. Z chyb se poučme, ale nezasévejme v sobě pocity viny.

Buďme vděční za vše, co máme. To je důležité, to je pokora. Uvědomme si, že někdo nemá ani to.

Pomáhejme druhým. Potřebným. I když sami máme málo, vždycky máme dost, abychom mohli někomu pomoci. Pokud pomáháme nezištně a ze srdce, každý dobrý skutek nám vibrace navýší kosmickou rychlostí. Nedělejme to však kvůli navýšení vibrací. Nezištně 🙂

Stravování je velmi důležité. Jezme co nejvíce živých potravin – syrová zelenina a ovoce (tyto potraviny mají samy o sobě vysoké vibrace). Jsou to energeticky nejčistší potraviny. Samozřejmě svízel dnešní doby je chemické ošetřování. U zeleniny a ovoce odstraníme cca 95% pesticidů patnáctiminutovým máčením v octové lázni (v poměru 9 dílů vody a jeden díl octa). Tepelně upravené potraviny jsou také v pořádku, jen nemají tak vysoké vibrace jako tepelně neupravené. Bavíme se samozřejmě o rostlinné stravě. Nikdo snad neočekává, že maso ze zvířat, zejména z velkochovů, bude vibračně v pořádku. Nechci zde agitovat, každý si může vyhledat informace o způsobu zacházení, týrání a krmení tzv. hospodářských zvířat ve velkochovech sám. Zvíře, které trpí od prvního nadechnutí až do svého posledního vydechnutí, nemůže obsahovat nic jiného než nízké vibrace.

A sem se hodí: “Buďme tolerantní.” Každý člověk je na určitém stupni svého duchovního vývoje. Každý člověk má svobodnou volbu, jak chce žít. Proto nikoho nepřesvědčujme o své pravdě. Každá pravda jednotlivce je pouze pravda jeho osobní, i kdyby ji opakovalo milión jiných lidí. Žijme každý podle svého vědomí a svědomí.

Nikoho neobdivujte. Jedna věc je s někým souznít, druhá věc je ho obdivovat. Obdivováním kohokoliv dáváme svou energii objektu obdivovaného. Svou energii rozdávejme smysluplně. Pokud někoho nekriticky obdivujeme a ztotožňujeme se s ním, potlačujeme své pravé já a brzdíme svůj duchovní vývoj. Jsme jedinečné bytosti a máme svou vlastní jedinečnou cestu. Cesta druhých, ať se nám líbí sebevíc, je pouze cesta jejich. Ne naše. Musíme jít svou cestou, která je stejně hodnotná a důležitá. Jednoduše se s nikým nesrovnávejme.

Milujme. Milujme sebe, milujme lidi, milujme zvířata, milujme rostliny, milujme přírodu, milujme život… milujme… milujme. Láska je to jediné, co má smysl.

 

Nerada mluvím a ještě víc nerada někoho poučuji. Proto tyto stránky, prosím, považujte pouze jako mapu, která vám může pomoci. A nebo nemusí.

Jakékoliv informace, které se k vám na vaší duchovní cestě dostanou, naciťujte srdcem. Vnímejte své pocity, vnímejte reakce svého těla a naučte se rozpoznávat, zda jsou v harmonii s vaší duší, vaším srdcem. Pokud ne, nemusí to nutně znamenat, že jsou tyto informace špatné. Může to jenom znamenat, že v tuto chvíli nejsou pro vás. Každému však informace, nebo-li vyšší vedení, chodí v tu správnou chvíli, kdy je potřebuje.

Přeji vám mnoho krásných chvil na vaší cestě.

S láskou Athea

 

Napsat komentář

Používáním těchto stránek souhlasíte s uchováním cookies. více informací

Tyto stránky používají pro snadnější používání cookies. Setrváním na webu souhlasíte s uchováním vašich cookies po dobu 1 měsíce.

Zavřít